Polski

Pozycje Długu z Zabezpieczeniem (CDP)

Dai

Likwidacja

Opłata Stabilizacyjna

Zarządzanie